X
تبلیغات

codes and tools for blog

·•● ﬤُפֿـــترآטּ بآلطآفتـــ قرטּ 21 ●•· - اهمیت گربه در دعا

·•● ﬤُפֿـــترآטּ بآلطآفتـــ قرטּ 21 ●•·

ای ــنجآ جمع دختـــــــــــرآטּ بآحجآبه :)

استاد بزرگ بودائیسم و سرپرست صومعه "مایوکاگی" گربه ای داشت که حیوان موردعلاقه اش به شمار می رفت و حتی درحین مراسم دعا و نیایش کنارش حاضر بود.


یک روز صبح استاد ازدنیا رفت و سرپرست جدید اجازه داد که آن گربه همچنان در صومعه حاضر شود. سالهای متمادی سپری شد و گربه مرد اما شاگردان صومعه چنان به حضورش عادت کرده بودند که گربه دیگری را جانشین آن کردند . همزمان  صومعه های دیگر هم اقدام به وارد کردن گربه هایی درمراسم مذهبی خود کردند.

همه به این امر اعتقاد پیدا کرده بودند که گربه مسئول واقعی شهرت وکیفیت خوب آموزش در مایوکاگی بوده و فراموش کردند که استاد قدیمی یک آموزگار عالی بوده است .

یک نسل گذشت و تکنیک هایی درباره اهمیت گربه در دعا وعبادت فرقه "ذن" گسترش یافت. یک استاد دانشگاه نیز پایان نامه و تزی را که به وسیله جامعه آکادمیک آن دوران پذیرفته شد ارائه داد مبنی براینکه گربه قابلیت افزایش تمرکز حواس انسانی و حذف و طرد انرژی های منفی را داراست.

به این ترتیب برای مدت یک قرن گربه جزیی اصلی و حیاتی از مطالعات و دروس مکتب ذن - بودائیسم بود تا اینکه استادی به آن صومعه آمد که به پشم حیوانات حساسیت داشت وآن گربه را از مراسم و کلاس های روزانه  شاگردانش اخراج کرد.

دراینجا بود که عکس العمل های منفی برپا گردید ومخالفت ها آغاز شد اما استاد بر تصمیم خود پافشاری کرد و چون مدرس فوق العاده بود علیرغم غیبت گربه درجلسات درس شاگردان صومعه بازدهی علمی خوبی داشتند. به تدریج در صومعه ها که همیشه از اینکه مجبور بودند این همه گربه را غذا بدهند خسته شده بودند حضور حیوانات ممنوع اعلام گردید .

درطی بیست سال ایده های جدیدی با عناوینی نظیر" اهمیت دعای بدون گربه " یا "  متوازن کردن جهان ذن با قدرت تفکر و بدون کمک  حیوانات " به رشته تحریر درآمد. به این ترتیب یک قرن گذشت و گربه کاملا ازمراسم دعای ذن حذف گردید اما گذشت دویست سال ضروری بود تا همه چیز به حالت عادی خود بازگردد و در این مدت و برای سالهای متمادی هیچکس  ازخود نمی پرسید که گربه برای چه درآن جا حضور پیدا کرده بود .

چندنفرازما درزندگی شهامت پرسیدن این سوال را داریم که چرا می بایست به این شکل رفتار کنیم؟ برای چه به ماگفته شده است که پیش فرض های غیرضروری برای آنکه همه چیز به خوبی سرانجام یابد مهم ولازم می باشند؟